فخری خزایی

تیم پشتیبانی شپا همیشه در دسترس بودن. همیشه از کمکشون استفاده کردم و تونستم درگاه رو به بهترین شکل روی وب سایتم قرار بدم. برای منی که کاربر حرفه ای نیستم وجود پشتیبانی قوی حیاتیه.

فخری خزایی

رضایت مشتری