سارا ملکی

شپا هیچوقت من رو لنگ نذاشته. همیشه پرداخت ها به بهترین شکل انجام شده و بلافاصله تغییرات موردنیاز در پروفایل من برای دیدن تمامی آمارها انجام شده. انگار همیشه یه حسابدار دارم که به کارهام رسیدگی می کنه

سارا ملکی

رضایت مشتری