پلاگین Gravity Form

وردپرس

6 پلاگین آماده
پلاگین Gravity Form

گرویتی فرم (Gravity Forms) :

 

1. ابتدا پلاگین گرویتی فرم دانلود را نصب و فعال می نماییم.
2. سپس پلاگین پرداخت شپا را به صورتی که در تصاویر زیر آمده نصب و فعال می نماییم.

وارد قسمت شپا در منوی فرم ها می شویم.

 

و سپس به قسمت تنظیمات حساب شپا رفته

 

 

و سپس در قسمت تنظیمات شپا ، تنطیمات مربوط به درگاه از جمله حالت عملیاتی و یا تستی بودن ، کد مرچنت را انجام می دهیم.

 

دانلود آخرین ورژن به صورت مستقیم

دانلود