مرکز تماس : ۰۲۱-۹۱۰۹۳۰۰۰
پیام رسان : ۰۹۱۰۲۲۲۵۰۹۰

استفاده از پکیج نود Node.js

نمونه کد و کتابخانه ها

3 پلاگین آماده
استفاده از پکیج نود Node.js

راهنمای استفاده از پکیج نود برای پرداخت یار شپا:

 

ابتدا به آدرس زیر رفته و پلاگین را بر اساس راهنمای سایت دانلود و نصب می نمایید.

https://www.npmjs.com/package/shepa-payment-getaway

 

مراحل نصب

ابتدا پکیج را به صورت کامل به وسیله دستور زیر نصب می نماییم.

$ npm install shepa-payment-getaway --save

 

بعد از اتمام نصب پکیح فایل sample.js  را باز نموده و api key  مورد نظر را وارد می نماییم و در صورت استفاده از سندباکس ، sandbox  را وارد می نمایند.

 

const Shepa = require('./shepa');const gateway = new Shepa('YOUR API KEY|sandbox'); 

 

 

 

 

آدرس برگشت نیز در قسمت زیر مشخص می شود.

 

app.get('/', (req, res) => {
     gateway.send(1000, 'http://localhost:' + port + '/verify', "9123333333", 'info@shepa.com', "توضیحات در سندباکس الزامی است")
        .then(link => res.redirect(link))
        .catch(error => res.end("<head><meta charset='utf8'></head>" + error));
});

 

پارامترهای مبلغ و آدرس بازگشت الزامی و پارامترهای شماره همراه ، ایمیل ، و توضیحات دلخواه می باشد.بعد از ارسال این موارد در صورت نبود مشکل به آدرس ارسالی باز بر می گردد.

جهت فراخوانی آدرس verify ، توکن و مبلغ را مجددا ارسال می نماییم و درصورت درست بودن تراکنش اطاعات ترکنش ارسال می گردد.
app.get('/verify', function (req, res) {
// Pass POST Data Payload (Request Body) to verify transaction

var token = req.query.token;

var status = req.query.status;

if(status == "success") {

gateway.verify(token, 1000)

.then((data) => {

if (status === 0) {

res.end(data.msg);

} else {

console.log(data);

console.log('Transaction ID: ' + data.transId);

console.log('Transaction Amount: ' + data.amount);

res.end('Payment was successful.\nCheck the console for more details.');

console.log('-----------------------------------------------\n\n');

}

})

.catch(error => res.end("<head><meta charset='utf8'></head>" + error));

}

else{

res.end('payment cancel');

console.log("payment cancel");

}
});

 

در صورت موفق بودن تراکنش اطلاعات زیر ارسال می گردد.

 

توضیحات فیلدها
شماره پیگیری تراکنش refid
شناسه تراکنش transId
مبلغ تراکنش amount
شماره کارت کاربر cardNumber

 

دانلود آخرین ورژن به صورت مستقیم

دانلود