ارائه درگاه ریالی بدون کارمزد

جهت حمایت و پشتیبانی از کسب و کار شما برای کاربران جدید، تسویـه کلیــه تـراکنـش‌هـا بـه مــدت ۴۵ روز رایــگان اسـت و پس از آن بـا کسر ۱ درصد تا سقفی مشخص کلیه مبالغ در یک روز کاری بعد به حساب شما واریز خواهد شد.

ارائه درگاه ریالی بدون کارمزد
کسب و کارهای عادی

کسب و کارهای عادی

کلیــه کارمــزد‌هــا از حساب پذیرنده بـه ازای هر تراکنش کسر خواهد شد.

تومان
کارمزد پرداختی 0 تومان
لینک پرداخت شخصی

لینک پرداخت شخصی

کلیــه کارمــزد‌هــا از حسـاب پذیـرنده به ازای هر تراکنش کسر خواهد شد.

تومان
کارمزد پرداختی 0 تومان
کسب و کار بزرگ

کسب و کار بزرگ

اگــر تـراکنش‌‌هـای شمـا، از سقف ۱۰۰ تراکنش در روز بیش‌‌تر است، پـیـشنهاد می‌‌کنیم جهت ارائه‌‌ی موثرترین راه‌‌کار، با شما تماس بگیریم.

تماس با ما
درگاه دلاری

درگاه دلاری

جهت اعلام کارمزد درگاه دلاری، ابتدا در سـایت ثبـت‌نـام و درخــواست خود را ثبت نمایید.کارشنـاسـان مــا بــا شمـا تماس خواهند گرفت.

ثبت نام
تعرفه‌‌‌ درگاه پرداخت شپا

توضیحات بیشتر (درگاه ریالی)

۱) پس از هر تراکنش موفق، بلافاصله کارمزد آن محاسبه و کسـرخـواهد شـد و موجودی قابل تسویه یک روزکاری بعد به‌حساب پذیرنده واریز خواهد شد.

۲) فرایـنـد تـسـویـه با پذیرندگان در روزهای تعطیل رسمـی، به‌روز پس از تسویه موکول می‌شود.