ارائه درگاه پرداخت

ارائه درگاه پرداخت بدون قطعی

تضمین سرویس 99%
امنیت 100%
پشتیبانی از CMS های مختلف 80%
قابلیت پرداخت بدون وب سایت 100%

شپا با استفاده از به روز ترین تکنتیک های تقسیم بار بین PSP ها از بروز هرگونه مشکل و قطعی جلوگیری می کند.

ما همواره در تلاش هستیم تا با همکاری PSP های مختلف راه را برای شما و فروشگاهتان هموار تر کنیم.

ما برای کمک به شما اینجا هستیم

برنامه ریزی و استراتژی

یکی از عوامل موفقیت در کسب و کار، داشتن دید کامل و درستی نسبت به میزان پیشرفت کار می باشد. شپا برای اولین بار این امکان را به صورت رایگان در اختیار شما قرار میدهد